Zgłoszenia

 

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w IX edycji programu Europejski Uniwersytet Latający

Od września 2022 r. do kwietnia 2023 r. odwiedzimy kolejne szkoły, by pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Więcej o projekcie na stronie Opis projektu. 

 

DO KOGO KIERUJEMY AKCJĘ?

 

Europejski Uniwersytet Latający to akcja edukacyjna skierowana jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych wszystkich typów z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, które zgłoszą swój udział poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. 

O wyborze szkoły decydują: opis działania, które szkoła podejmie, aby przygotować uczniów do warsztatów europejskich, kolejność zgłoszenia oraz udział w poprzednich edycjach programu (pierwszeństwo w rekrutacji mają szkoły, które w projekcie jeszcze nie uczestniczyły).

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

W spotkaniach mogą uczestniczyć także zaproszeni przez szkołę przedstawiciele lokalnej społeczności (władze samorządowe, rodzice, przedstawiciele lokalnych NGO-sów).

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Szkoła, która zdecyduje zgłosić swój udział musi spełnić następujące warunki:

  • być szkołą z miejscowości do 50 tys. mieszkańców,
  • zadeklarować udział co najmniej 50 uczestników (uczniowie i uczennice szkoły, goście)
  • zadeklarować techniczną organizację przedsięwzięcia (uczestnicy, sala, nagłośnienie) 
  • zadeklarować merytoryczne przygotowanie uczniów do udziału w lekcji (np. wykorzystując propozycje organizatorów lub inicjując własne działania)
  • zadeklarować podjęcie działań promocyjnych w lokalnych mediach, na stronie szkoły i stronie CEO  (przed i po spotkaniu): przygotowanie komunikatu o spotkaniu i przesłanie go do lokalnych mediów, opracowanie relacji (opis + zdjęcia) ze spotkania i przekazanie go do CEO oraz opublikowanie na stronie szkoły.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego traktujemy jako akceptację tych warunków (są one uwzględnione w Regulaminie akcji).


Zapraszamy!