Opis Projektu

Europejski Uniwersytet Latający  to ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Realizowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

EUROPEJSKI UNIWERSYTET LATAJĄCY W AKCJI

 

I edycja 2014: 20 szkół, 1000 uczniów, ponad 6000 km

II edycja 2015: 12 szkół, 720 uczniów, ponad 3000 km

III edycja 2016: 15 szkół, 1000 uczniów, ponad 4 000 km

IV edycja 2017: 15 szkół, 1200 uczniów, ponad 4 500 km

V edycja 2018: 19 szkół, 1200 uczniów, ponad 5 100 km

VI edycja 2019/20: 9 szkół, 600 uczniów, ponad 4 500 km

VII edycja 2020/21 - 16 szkół, 800 uczniów, online

DLACZEGO TO ROBIMY?

 

Celem Europejskiego Uniwersytetu Latającego jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Poprzez praktyczne lekcje europejskie chcemy pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

 

JAK WYGLĄDA NASZA EUROPEJSKA LEKCJA?

 

W każdej lekcji uczestniczy Ekspert/Ekspertka z Team Europe, którego/której zadaniem jest merytoryczna prezentacja konkretnego, wybranego przez szkołę tematu związanego z Unią Europejską, a także Animator/Animatorka, który opowie o wpływie Unii na jej codzienne wybory, prywatne i zawodowe oraz poprowadzi w sposób interaktywny część spotkania.

Tegoroczna tematyka EUL to 5 tematów:

  • Wspólny rynek, czyli nauka i praca w UE
  • Prawa podstawowe w UE
  • Przyszłość Unii
  • Unia i świat
  • Geneza i wartości Unii Europejskiej

Przed spotkaniem zachęcamy szkoły, by przygotowały uczniów i uczennice do udziału w EUL (np. poprzez lekturę polecanych materiałów, zorganizowanie happeningu, wystawy plakatowej itp.).

Każde spotkanie prowadzone jest w sposób aktywny, z udziałem nie tylko Eksperta i Animatora, ale także uczniów i uczennic. W trakcie spotkania uczniowie/szkoła mogą zaprezentować swoje działania związane z poruszaną tematyką. Zachęcamy do jak największej kreatywności!

W dniu spotkania szkołę mogą odwiedzić też przedstawiciele punktu Europe Direct - nie biorą oni czynnego udziału w spotkaniu, ale przed i po spotkaniu chętnie odpowiedzą na pytania uczniów i nauczycieli oraz poinformują o swoich działaniach w regionie.

Szkoły otrzymają od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i CEO pakiet edukacyjny (dla szkoły) oraz publikacje dla uczestników spotkania.

 

DO KOGO KIERUJEMY AKCJĘ?

 

EUL to akcja edukacyjna skierowana jest do  szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, które zgłoszą swój udział poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. 

O wyborze szkoły decydują: kolejność zgłoszenia oraz opis działania, które szkoła podejmie, aby przygotować uczniów do lekcji oraz dostępność ekspertów ds. europejskich, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą. 

W spotkaniach mogą uczestniczyć także zaproszeni przez szkołę przedstawiciele lokalnej społeczności (władze samorządowe, rodzice, przedstawiciele lokalnych NGO-sów).

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Szkoła, która zdecyduje zgłosić swój udział musi spełnić następujące warunki:

  • być szkołą z miejscowości do 50 tys. mieszkańców,
  • zadeklarować udział co najmniej 50 uczestników (uczniowie i uczennice szkoły, goście)
  • zadeklarować techniczną organizację przedsięwzięcia (uczestnicy, sala, nagłośnienie),
  • zadeklarować merytoryczne przygotowanie uczniów do udziału w lekcji (np. wykorzystując propozycje organizatorów lub inicjując własne działania)
  • zadeklarować podjęcie działań promocyjnych w lokalnych mediach, na stronie szkoły i stronie CEO  (przed i po spotkaniu): przygotowanie komunikatu o spotkaniu i przesłanie go do loklanych mediów, opracowanie relacji (opis + zdjęcia) ze spotkania i przekazanie go do CEO oraz opublikowanie na stronie szkoły.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego traktujemy jako akceptację tych warunków (są one uwzględnione w Regulaminie akcji).