Partnerzy

PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Przedstawicielstwo jest biurem Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Do jego zadań należą:

  • objaśnianie wpływu polityki UE na życie obywateli w Polsce
  • udzielanie polskiemu rządowi oraz innym zainteresowanym w Polsce informacji o UE
  • oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym w Polsce na temat  polityki UE
  • reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce
  • informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także przedstawicielstwa regionalne w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu.

FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Jest niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działa od 1994 roku.

Od ponad 20 lat konsekwentnie pracuje z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się. Wspiera szkolną demokrację i samorządność, rozwija kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów.

Aktualnie prowadzi ponad 20 programów edukacyjnych. W programach CEO, szkoleniach, warsztatach, kursach internetowych i konferencjach co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dyrektorów i nauczycielek i nauczycieli i jeszcze więcej uczniów.