17 Lutego 2022

Na lekcji dowiecie się, skąd się wzięła Unia Europejska, jakie są najważniejsze jej instytucje i czym się one zajmują, a także jaki stosunek do Unii mają sami Europejczycy, ale nie tylko ...

06 Września 2021

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy na temat celów pomocy rozwojowej UE, a także historii konkretnych ludzi, którym pomogła Unia Europejskiej.

06 Maja 2021

Polecamy scenariusze lekcji na temat wspólnego rynku UE. Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom znaczenia 4 swobód w funkcjonowaniu Wspólnoty Europejskiej. 

06 Maja 2021

Polecamy scenariusze lekcji na temat praw podstawowych UE. Celem zajęć jest rozbudzenie w uczniach świadomości na temat praw podstawowych chronionych przez instytucje unijne, a także pobudzenie ich do refleksji na temat wpływu poszczególnych praw na ich życie.

05 Maja 2021

Polecamy scenariusze lekcji nt. wspólnych wartości Unii Europejskiej. Celem zajęć jest rozbudzenie w uczniach świadomości na temat genezy Unii Europejskiej i tego, że opiera się ona na wspólnych wartościach opisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 

Strony