UE – od fundamentów do przyszłości. Lekcja online.

 

Lekcja opracowana na podstawie webinarium pod tym samym tytułem, które poprowadził dr Błażej Choroś, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim oraz członek Team Europe - zespołu zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że prezentacja pomoże Wam przygotować własną, ciekawą lekcję w szkole ponadpodstawowej. Można ją także wprowadzić na zajęciach WOS-u w szkole podstawowej. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader.

W KILKU SŁOWACH O LEKCJI

Na lekcji dowiecie się, skąd się wzięła Unia Europejska, jakie są najważniejsze jej instytucje i czym się one zajmują, a także jaki stosunek do Unii mają sami Europejczycy. Zastanowimy się wspólnie, jakie nowe wzywania stoją obecnie przed Zjednoczoną Europą oraz co czeka państwa członkowskie w niedalekiej przyszłości - głębsza integracja ekonomiczna i polityczna, a może dezintegracja? Na koniec poruszymy bardzo ważną kwestię, czy Unii potrzebny jest dzisiaj katalog wspólnych wartości oraz zasady dotyczące ich przestrzegania?

UCZNIOWIE BĘDĄ SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Uczniowie będą szukać odpowiedzi na pytania:

 • Skąd wzięła się Unia Europejska i jak działa?
 • Jak Europejczycy postrzegają dziś Unię?
 • Jakie według nich stoją wyzwania przed Unią?
 • Co robi Unia, by chronić środowisko naturalne i powstrzymać zmiany klimatyczne?
 • Jaka jest rola Unii w świecie?
 • Jakie największe wyzwania stoją przed Unią Europejską?
 • Czy Unii potrzebny jest dzisiaj katalog wspólnych wartości oraz zasady dotyczące ich przestrzegania?

A po lekcji będą potrafili:

 • charakteryzować genezę procesu integracji europejskiej;
 • wymienić, jakie są najważniejsze instytucje Unii Europejskiej i czym się zajmują;
 • wyjaśnić, jak Europejczycy postrzegają dziś Unię oraz jakie według nich stoją przed Unią nowe wyzwania;
 • wskazać rolę Unii Europejskiej w świecie;
 • przedstawić największe wzywania stojące przed Unią Europejską;
 • wyjaśnić, czy Unii potrzebny jest dzisiaj katalog wspólnych wartości oraz zasady dotyczące ich przestrzegania.

CO BĘDZIE POTRZEBNE?
Komputer z dostępem do internetu, ewentualnie projektor i ekran lub tablica interaktywna. 

PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ

Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część 2: Wspólna Europa – wartości i prawa (s. 155‒164), Unia Europejska – jak to działa? (s. 165‒173); KOSS. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej (s. 256‒264). 

KILKA SŁÓW O AUTORZE
Błażej Choroś, doktor nauk społecznych, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich na Uniwersytecie Opolskim oraz członek Team Europe - zespołu zewnętrznych ekspertów Komisji Europejskiej. Zajmuje się procesem integracji europejskiej oraz instytucjami europejskimi; jego zainteresowania skupiają się wokół Parlamentu Europejskiego oraz przyszłości Unii Europejskiej.

 

ZOBACZ WEBINARIUM na  

 Lekcja  WOS-u online. Unia Europejska. Prezentacja - slajdy (1-41)