Eksperci i animatorzy

Spotkania Europejskiego Uniwersytetu Latającego odybywają się w szkołach przy udziale Ekspertów/Ekspertek oraz Animatorów/Animatorek EUL-u. Są to: wykładowcy uniwersyteccy, naukowcy zajmujący się tematyką europejską, aktywiści zaangażowani w sprawy społeczne (na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim), młodzi ludzie korzystający na codzień z członkostwa w UE.

EKSPERCI/EKSPERTKI

 

Eksperci  których zaprosiliśmy do współpracy, to osoby związane z różnymi szkołami wyższymi, które na co dzień pracują z ludźmi młodymi i wiedzą w jaki sposób poszerzać wiedzę młodzieży na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.

Większość z nich jest też członkiem Team Europe, czyli sieci około 550 ekspertów do spraw europejskich, funkcjonujących niemalże w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej i stanowiącej integralną część systemu informowania obywateli o pracy instytucji unijnych, unijnym prawie oraz wszelkich innych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

Sieć Team Europe, koordynowana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, powstała w odpowiedzi na potrzeby obywateli, którzy próbując znaleźć wiarygodnych i kompetentnych ekspertów, potrafiących w sposób ciekawy i klarowny podjąć się występowania przed szeroką publicznością, często napotykali na trudności. Wszyscy eksperci sieci wykazują się dogłębną znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz zdolnościami retorycznymi. Ze względu na zdecentralizowaną strukturę sieci Team Europe, eksperci w sprawach UE są dostępni na konferencje i inne wydarzenia o charakterze naukowym w niemal wszystkich regionach Unii Europejskiej.

Sieć Team Europe w Polsce tworzy grupa osób, które są gotowe zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską. Swoim zakresem sieć obejmuje wiele dziedzin polityki UE i funkcjonowania Polski w tym ugrupowaniu integracyjnym. Jej członkowie wywodzą się z różnych środowisk. To – między innymi – nauczyciele akademiccy, prawnicy, pracownicy firm konsultingowych, urzędnicy administracji publicznej lub biznesmeni. Łączy ich to, że mają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie – naukowe, lub zawodowe – w sprawach, o których się wypowiadają.

Więcej o sieci Team Europe w Polsce

ANIMATORZY/ANIMATORKI

 

W gronie Animatorów/Animatorek  znajdują się młode osoby, które dostrzegają w swoim codziennym i zawodowym życiu wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także korzyści z dodatkowych praw, wynikających z obywatelstwa w Unii. Animatorami będą m.in.: studenci korzystający z programu ERAZMUS, wolontariusze z EVSu, aktywiści pozarządowi, animatorzy i moderatorzy młodzieżowi.

Animatorzy nie tylko podzielą się własnym doświadczeniem oraz opowiedzą, jak realizować własne plany i marzenia, ale także zaproszą wszystkich uczestników spotkania do aktywnej pracy.