Kontakt

REKRUTACJA

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

sylwia.zmijewska-kwireg@ceo.org.pl

tel. (22) 659 62 05, w. 109

ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Magdalena Świderska

magdalena.swiderska@ceo.org.pl

tel. (22) 659 62 05, w. 105