Kontakt

Koordynatorka programu: 

Magdalena Świderska

e-mail: magdalena.swiderska@ceo.org.pl

tel: 602 753 750

 

Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Europejski Uniwerytet Latający 
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa