Dyskusja o przyszłości w Bargłowie

W poniedziałek, 22 października 2018 roku uczniowie wszystkich klas ósmych i trzecich gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach w ramach programu "Europejski Uniwersytet Latający". Ekspertka Aleksandra Saczuk oraz Magdalena Świderska, koordynatorka programu, przyjechały do Bargłowa, by z uczniami porozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej.

 

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, w którym Dyrektor szkoły przywitał gości i uczestników oraz przekazał informację na temat EUL uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie dwie prezentacje. Z prezentacji mogliśmy się dowiedzieć nie tylko o  inwestycjach finansowanych z UE zrealizowanych na terenie Gminy, ale także tych zrealizowanych i realizowanych w Szkole np. w ramach programu Erazmus.

 

W dalszej części zajęć wszyscy włączyli się w interaktywne ćwiczenia wprowadzające w temat ogólny przeprowadzone przez animatorkę z CEO. Pracując w zespołach młodzież dyskutowała na temat tego, jak wyobraża sobie Unię w 2023 roku. Wypracowane w formie plakatów efekty uczestnicy spotkania zaprezentowali na forum i wspólnie podsumowali je z ekspertką.

 

 

 

Następnie Pani Aleksandra Saczuk wygłosiła wykład na temat przyszłości Unii Europejskiej, prezentując możliwe scenariusze rozwoju. Był też czas na opowieść o własnych doświadczeniach zawodowych i osobistych w kontekście obywatelstwa UE. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

 

Nie zabrakło pytań na kontrowersyjne, wzbudzające emocje tematy. Na przykład dotyczące polityki UE wobec uchodźców i imigrantów, prawa do równego traktowania, przyjęcia przez Polskę euro czy możliwego wyjścia Polski lub innych krajów z UE.

 

Tekst: Magdalena Świderska

Zdjęcia: Magdalena Świderska, Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym