EUL zawitał do Pęgowa

 

31 maja 2017 dr Krzysztof Biegun z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Mateusz Konieczny - animator i trener z Centrum Edukacji Obywatelskiej, odwiedzili Gimnazjum w Pęgowie, aby opowiedzieć młodzieży o wspólnym rynku oraz możliwościach rozwijania swojej wiedzy i kompetencji poprzez uczestnictwo w programach organizowanych i współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Uczniowie i uczennice w trakcie spotkania dowiedzieli się m.in. na czym polega przepływ towarów, usług, kapitału i osób, a także jak funkcjonuje europejski rynek pracy. Prowadzący, odnosząc się do praktycznych przykładów (m.in. roaming, możliwość swobodnego podróżowania, robienia zakupów) przybliżał młodzieży korzyści wynikające z rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Młodzież aktywnie włączyła się do udziału w spotkaniu w trakcie omawiania możliwości uczestnictwa w stażach i praktykach organizowanych przez instytucje Unii Europejskiej. Uczniowie i uczennice zwrócili uwagę na konieczność znajomości kilku języków obcych. Chętni mogli rozwiązać krótki test EPSO sprawdzający rozmienienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne. Większość pytań wzbudzała wśród młodzieży wiele emocji.

W trakcie prezentacji Mateusz Konieczny, odwołując się do własnych doświadczeń, opowiedział młodzieży, w jaki sposób mogą kształtować swoją ścieżkę rozwoju, uczestnicząc w programach europejskich lub realizując własne projekty społeczne i edukacyjne. Animator wskazał kompetencje cenione przez polskich jak i zagranicznych pracodawców. W kolejnej części przedstawił strony i portale internetowe, na których młodzi mogą znaleźć m.in. informacje o programie Erasmus+, konkursach stypendialnych (polskich i zagranicznych) jak i współpracy polsko-niemieckiej.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materiałów na temat instytucji i obszarów działalności Unii Europejskiej.

 

relacja: Mateusz Konieczny

zdjęcia:  Mateusz Konieczny. Publiczne Gimnazjum w Pęgowie