Europa 3.0 w Boronowie

 

6 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Europejskiego Uniwersytetu Latającego w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 uczniów i uczennic ostatnich klas szkoły podstawowej oraz pierwszych i drugich klas oddziału gimnazjalnego. Na spotkaniu obecni byli również nauczyciele historii, przedsiębiorczości, wychowawcy.

Po krótkim wprowadzeniu nauczycielki p. Mikołajczak i przedstawieniu przyczyn udziału szkoły w programie mogliśmy zapoznać się z prezentacjami uczniów i uczennic. Grupy uczniowskie przygotowały krótkie prezentacje i filmiki dot. historii założenia wspólnoty europejskiej oraz liczby projektów w gminie i województwie współfinansowanych ze środków UE. Znalazły się w nich również informację o symbolach Unii, o obecności Polski w UE, przemyślenia na temat najważniejszych wyzwań przed wspólnotą państw.

 

Po prezentacjach uczniowskich mogliśmy przejść do część animacyjnej, którą przeprowadził animator młodzieżowy, drugą (nawiązując do treści z ćwiczeń) ekspert Team Europe dr hab. Krzysztof Krysieniel. W części animacyjnej udało się przeprowadzić ćwiczenie Każdy kto.... Uczniowie przyszli na spotkanie z dużą wiedzą i świadomością - nie było dla nich zaskoczeniem, że polityka UE to również polityka rybołówstwa czy ochrona produktów regionalnych. Ze względu na ograniczony czas uczniów i uczennic, przedstawiłem krótki wstęp o mobilności uczniów i możliwościach wyjazdu na studia zagraniczne.

 

Później w ośmiu grupach wykonaliśmy wspólnie ćwiczenie Europa 3.0. Pojawiły się pomysły walki z rasizmem, ale również zamknięcia granic przed uchodźcami. Były pomysły ścisłego sojuszu z Rosją, ale także ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo pomysłów i wizji skrajnych, ale również takich, które powtarzały się na wszystkich kartkach - walka z bezrobociem, wsparcie dla kultury, budowa większej siatki dróg. Dr hab Krzysztof Krysieniel z Wyższej Szkoły Bankowej przedstawił zrozumiały dla uczniów wykład o przyszłości Unii, skutkach Brexitu oraz możliwych scenariuszach rozwoju Unii. Pytania uczniów pojawiały się w trakcie wykładu.

 

relacja: Mateusz Wojcieszak

zdjęcia: Mateusz Wojcieszak