Interaktywnie o UE w Lwówku Śląskim

Listopadowe spotkania Europejski Uniwersytet Latający rozpoczął w Lwówku Śląskim. W tamtejszym Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ekspert Arkadiusz Domagała z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz animator Tomasz Racławski spotkali się 14 listopada br. z trzema klasami pierwszymi, by porozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez uczennice z klas trzecich, które przybliżyły historię projektów realizowanych ze środków europejskich w gminie.

 

W drugiej części spotkania głos zabrał ekspert. W trakcie interaktywnej debaty z uczniami, przybliżył on możliwe scenariusze dalszej integracji europejskiej - 5 ścieżek, zaprezentowanych po raz pierwszy w 2017 roku przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera w „białej księdze” na temat przyszłości Unii do roku 2025. Opowiedział on również o skutkach społecznych i gospodarczych, z którymi musiałaby zmagać się Polska, gdyby zdecydowała się opuścić wspólnotę europejską oraz o geopolitycznym znaczeniu położenia naszego kraju. Wiele emocji wywołała również kwestia Brexitu. Dr Arkadiusz Domagała wiele miejsca poświęcił również wytłumaczeniu konsekwencji i istoty manipulacji w środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Interaktywna forma spotkania oraz wykorzystanie realnych przykładów (filmów zamieszczonych w serwisie Youtube) sprawiły, że całość cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów.

 

Ostatnią część spotkania stanowił praktyczny warsztat przeprowadzony przez animatora. Zadaniem młodych ludzi było przygotowanie w grupach plakatów przedstawiających ich postrzeganie przyszłości Unii Europejskiej. Następnie każda z grup otrzymała minutę na zaprezentowanie efektów swoich prac. Wizje okazały się być wyjątkowo różne - wśród 8 stworzonych prac znalazły się zarówno przewidywania katastroficzne i przepełnione niepewnością jak i takie pokazujące Unię Europejską w przyszłości jako krainę płynącą mlekiem i miodem.

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Racławski