Akcja "Europejski Uniwersytet Latający"
realizowana jest przez:

 

A A A

Inwestujemy u siebie - finał

Znamy finalistów konkursu „Inwestujemy u siebie”: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy stworzyli projekt inwestycji w innowacje na wybranym lokalnym rynku. Wybranych 12 zespołów zapraszamy w marcu na uroczysty finał konkursu do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie (28 marca 2017). Na twórców najlepszych spotów i projektów czekają atrakcyjne nagrody – tablety i smartfony.

Zadanie konkursowe było złożone, wymagało od uczestników nawiązania współpracy z wybraną firmą lokalną i wspólnego opracowania pomysłu na inwestycje w innowacje, które przyczynią się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Uczniowie kręcili spoty zachęcające inwestorów do finansowego wsparcia własnych projektów. Projekty pokazywały fakty dot. rynku lokalnego i firmy oraz perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale też rozwoju regionu, społeczności, nowej branży).

Organizatorzy konkursu chcieli zwrócić uwagę młodych ludzi na ważne aspekty działalności gospodarczej, która służy nie tylko zyskowi przedsiębiorcy, ale też ma pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnej, funkcjonowanie lokalnego rynku pracy czy poprawę jakości życia w regionie. Naszym celem było również zachęcenie młodych ludzi do nawiązania kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, poznanie warunków funkcjonowania firm oraz zmierzenie się z wyzwaniem, jakim jest projektowanie innowacyjnych rozwiązań czy pozyskiwanie inwestorów.

Spośród nadesłanych na konkurs prac jury I etapu wybrało po osiem projektów w każdej z kategorii wiekowych.

W kategorii GIMNAZJA były to:

 • Zespół Młodzi innowatorzy z Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn w Zielonej Górze;
 • Zespół Ekonomistki W Okularach z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej;
 • Zespół Anioły biznesu z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Łęczycy;
 • Zespół HealthCrew z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku;
 • Zespół Young Team GIM TV, Sekcja Filmowa GIM TV z Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler;
 • Zespół Bajarzy 3 z Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu;
 • Zespół z Gimnazjum w Turośni Kościelnej im. ks. Michała Sopoćki;
 • Zespół Patchwork Cobra z ZSG nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku;

W kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE były to:

 • Zespół Słodki projekt z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście;
 • Zespół Na lepsze z Korczakiem z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie;
 • Szkolne Towarzystwo Entuzjastów Reklamy z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku;
 • Zespół Szklane Promyczki z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach;
 • Drużyna Pieniądza z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie;
 • Zespół Elektryk z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku;
 • Zespół Młodzi poszukiwacze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie;
 • Zespół Dream Team GIM TV – Międzyszkolna Sekcja Filmowa GIM TV przy Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler.

6 lutego odbyło się spotkanie jury II etapu. W wyniku obrad wybrano finalistów konkursu.

W kategorii szkoły gimnazjalne finalistami zostali:

 • Zespół Młodzi innowatorzy z Europejskiego Gimnazjum Społecznego dr Rahn w Zielonej Górze;
 • Zespół Ekonomistki W Okularach z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej;
 • Zespół HealthCrew z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku;
 • Zespół Young Team GIM TV, Sekcja Filmowa GIM TV z Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler;
 • Zespół Bajarzy 3 z Gimnazjum nr 9 we Wrocławiu;
 • Zespół Patchwork Cobra z ZSG nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku;

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne w finale znaleźli się:

 • Zespół Słodki projekt z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście;
 • Zespół Na lepsze z Korczakiem z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie;
 • Szkolne Towarzystwo Entuzjastów Reklamy z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku;
 • Zespół Elektryk z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku;
 • Zespół Młodzi poszukiwacze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie;
 • Zespół Dream Team GIM TV – Międzyszkolna Sekcja Filmowa GIM TV przy Gimnazjum nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler.

 

O tym, kto zdobędzie główną nagrodę finaliści dowiedzą się podczas uroczystej ceremonii rozdania nagród pod koniec marca 2016r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Jury oceniało nie tylko spot, ale także cały projekt: uwzględnienie zastanego kontekstu (profilu, zasobów możliwości firmy), uzasadnienie ekonomiczne, korzyści dla społeczności lokalnej, możliwe utrudnienia w realizacji projektu; koszty, współpracę uczniów z firmą oraz w ramach zespołu uczniowskiego. Brało również pod uwagę potencjał i pomysłowość projektu oraz dopasowanie przekazu do potencjalnych odbiorców – inwestorów.

Doceniamy ogromne zaangażowanie wszystkich twórców projektów oraz pracę włożoną w przygotowanie spotów. Finalistom serdecznie gratulujemy!

SKŁAD JURY II ETAPU:

 • Ewa Modzelewska – Koordynatorka projektu, Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Bartosz Zadura – Specjalista ds. mediów, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 • Sylwia Żmijewska-Kwiręg – Dyrektorka zespołu programów edukacji obywatelskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Magdalena Świderska – Specjalistka od edukacji ekonomicznej, Fundacja Szkoła z Klasą i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Ewa Duda-Maciejewska – marketingowiec i socjolog, wykładowca SWPS, członkini Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

Jak to było w poprzednich latach?

Zeszłoroczny konkurs, pod hasłem Rozwój ma wiele twarzy nawiązywał do założeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Jego celem była edukacja uczniów w tematyce współpracy rozwojowej; podniesienie świadomości uczniów dot. idei i znaczenia współpracy rozwojowej realizowanej w różnych zakątkach świata przez Unię Europejską; skłonienie do refleksji nad tym, jakie działania rozwojowe warto wspierać. Chcieliśmy zachęcić do refleksji nt. miejsca Unii Europejskiej w świecie i działań realizowanych przez poszczególne kraje członkowskie.

W 2014 roku konkurs nosił nazwę Strzał w dziesiątkę i związany był z obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy zachęcić młodzież do refleksji na temat miejsca Polski i jej roli w UE w przyszłości. W 2013 roku konkurs pt.: Nakręć się na wybory! związany był z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich. W 2012 roku konkurs nosił nazwę Bądźmy aktywni RAZEM. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej. W 2011 konkurs nosił nazwę Mój pierwszy krok w wolontariat. Naszym zamierzeniem było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. W 2010 konkurs Nie wykluczam! poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco – nagrodziliśmy aż 9 zespołów! W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem Przybij piątkę! i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja konkursu pt. Europa Wielu Kultur odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Konkurs zainaugurowaliśmy w 2007 r. pytaniem Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?.

Więcej informacji?

Znajdziesz je w regulaminie konkursu oraz na stronach:

www.ec.europa.eu/poland, www.szkolazklasa.pl, www.szkolazklasa.org.pl, www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy

Pytania kierujcie na adres: kamila.zaborowska@szkolazklasa.pl

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.