Jaka Europa w 2025?

 

Jak będzie wyglądała Unia Europejska w przyszłości? - takie pytanie zadawaliśmy uczniom i uczennicom podczas warsztatów, które towarzyszyły lekcjom europejskim organizowanym w ramach programu Europejski Uniwersytety Latający 2017. Młodzież pracując w zespołach tworzyła plakaty, na których prezentowała swoją wizję Europy i Unii Europejskiej w roku 2025. Jak myślicie, co według uczestników spotkań EUL wydarzy się za 8 lat?

 

 

Wśród wizji UE można było zauważyć zarówno pozytywne jak i negatywne scenariusze. Według niektórych uczniów UE będzie nadal się rozwijać m.in. nastąpi unowocześnienie i modernizacja państw członkowskich, zwiększy się tolerancja i świadomość społeczna, poziom życia  w krajach UE będzie podobny oraz włączać kolejne państwa do Wspólnoty Europejskiej, a Polsce pojawi się wreszcie euro.

Obok licznych pozytywnych perspektyw pojawiło się kilka wątpliwości i pytań dotyczących możliwego podziału krajów członkowskich na biedne i bogate oraz pogłębiającego się kryzysu migracyjnego. Według części uczniów może nastąpić zmiana granic pomiędzy krajami, niektóre z państw i grup narodowych umocnią swoją siłę, a Wielka Brytania oraz Polska opuszczą  Wspólnotę.

Podsumowamiem warsztatów oraz dyskusji podczas spotkań w szkołach było stwierdzenie, że to jak naprawdę będzie rozwijać się Wspólnota Europejska, tak naprawdę zależy od nas samych – obywateli Unii Europejskiej.

 

tekst: Magdalena Świderska

grafika: Daria Żukowska