Jerzmanowa w EUROPIE

 

W dniu 28 listopada 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć w Szkole Podstawowowej im Jana Pawła II w Jerzmanowej i razem z uczniami i uczennicami klas VI, VII i VIII zastanowić się nad  przyszłością Europy, Polski i Jerzmanowej.

 

Uczennica klasy VIIIb Klaudia Karawacka oficjalnie powitała przybyłych gości oraz przedstawiała prezentację multimedialną dotyczącą wpływu Unii Europejskiej na środowisko lokalne. Następnie animatorka EUL Anna Wuls poprowadziła interaktywne ćwiczenie wprowadzające w temat ogólny „Ja i Unia”. Zadaniem uczniów było przeniesienie na papier wizji naszego regionu za 10 lat w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Zadanie zakończyło się krótką prezentacją na forum tego, co uczniowie wypracowali w grupach.

 

 

W drugiej części spotkania ekspert dr Domagała odniósł się do wykonanego przez uczniów zadania wyjaśniając mechanizmy działania Unii Europejskiej. Ponadto w trakcie krótkiej prezentacji wskazał jakie możliwości stwarza Unia Europejska, np. studia, podróżowanie w granicach Schengen, możliwość korzystania z roamingu na terenie Wspólnoty Europejskiej, programy stypendialne itp. Następnie odpowiadał na pytania oraz  poprowadził dyskusję z uczestnikami.

 

 

 

 

Oprac.: Magdalena Świderska

Zdjęcia: Anna Wuls, SP w Jerzmamowej