Już wkrótce ruszamy! Zapisy!

 

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w VIII edycji programu Europejski Uniwersytet Latający. 

Od października br. odwiedzimy kolejne szkoły, by pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Więcej o projekcie dowiedzą się Pańtwo na stronie Opis projektu. 

 

DO KOGO KIERUJEMY AKCJĘ?

 

Europejski Uniwersytet Latający to akcja edukacyjna skierowana jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych wszystkich typów z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, które zgłosiły swój udział poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

O wyborze szkoły decydują: kolejność zgłoszenia oraz opis działania, które szkoła podejmie, aby przygotować uczniów do lekcji. Rekrutacja potrwa do 15 października br. lub do wyczerpania miejsc. 

 

LINK DO REKRUTACJI  

 

W spotkaniach mogą uczestniczyć także zaproszeni przez szkołę przedstawiciele lokalnej społeczności (władze samorządowe, rodzice, przedstawiciele lokalnych NGO-sów).

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Szkoła, która zdecyduje zgłosić swój udział musi spełnić następujące warunki:

  • być szkołą z miejscowości do 50 tys. mieszkańców,
  • zadeklarować udział co najmniej 50 uczestników (uczniowie i uczennice szkoły, goście)
  • zadeklarować techniczną organizację przedsięwzięcia (uczestnicy, sala, nagłośnienie),
  • zadeklarować merytoryczne przygotowanie uczniów do udziału w lekcji (np. wykorzystując propozycje organizatorów lub inicjując własne działania)
  • zadeklarować podjęcie działań promocyjnych w lokalnych mediach, na stronie szkoły i stronie CEO  (przed i po spotkaniu): przygotowanie komunikatu o spotkaniu i przesłanie go do loklanych mediów, opracowanie relacji (opis + zdjęcia) ze spotkania i przekazanie go do CEO oraz opublikowanie na stronie szkoły.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego traktujemy jako akceptację tych warunków (są one uwzględnione w Regulaminie akcji).