Muzycznie o przyszłości Europy w Jarocinie

 

W czwartek 23 listopada 2017 r. odbyło się niezwykłe spotkanie w ramach  programu Europejski Uniwesytet Europejski, które miało na celu zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie ich wiedzy na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Poprzez praktyczne lekcje europejskie, z udziałem znanych osób, pokazano uczniom naszej szkoły, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

Organizatorami spotkania  było: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Team Europe oraz ZSP nr 2 w Jarocinie. Uczniowie otrzymali szereg materiałów edukacyjnych dotyczący funkcjonowania UE, które będą mogli wykorzystać  podczas lekcji z wiedzy o społeczeństwie czy przedsiębiorczości.

 

W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:
Pan Dr Krzysztof Biegun – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, specjalizujący się w takich zagadnienia jak walka z kryzysem UE, jednolity rynek, unia gospodarcza i walutowa, semestr europejski, polityka przemysłowa UE, funkcjonowanie UE,  członek, ekspert w Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce;
Pan Mateusz Konieczny - trener i animator z Pracowni Inspiracji Kulturalnych, laureat konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej;
Pan Witold Bierła - Dyrektor ZSP nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie;
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie  Pan Jacek Dutkiewicz – przedstawiciel pracodawców współpracujących ze szkołą;
Pan  Sławomir Adamczak – przewodniczącego Rady Rodziców ZSP nr 2;
Nauczyciele  – opiekunów klas uczestniczących.

Spotkanie trwające ponad 2 godziny rozpoczęło się znakomitym występem naszego szkolnego Zespołu Muzycznego ,,Dwójka Band”. Następnie uczennice klasy II LPB Agata Bizan i Maksymilina Nowak przedstawiły prezentację na temat wpływu UE na środowisko lokalne, przedstawiając  inwestycje, jakie zostały zrealizowane przy pomocy środków z UE na terenie naszego powiatu. Uczennice wskazywały na konkretne działania, dokładne nazwy projektów, prezentowały zdjęcia z ich realizacji oraz przytaczały niewiarygodne kwoty środków finansowych przeznaczone na ten cel. Ponadto przedstawiły aktualne  projekty realizowane w naszej szkole, z których może skorzystać młodzież.

 

Animator podzielił się z uczniami refleksjami dotyczącymi wymian międzynarodowych, w których uczestniczył, a także opowiedział, jak najlepiej wykorzystać czas, studiując zagranicą. Sam w ramach programu Erasmus+ studiował na Freie Universitaet w Berlinie. W dalszej części spotkania ekspert Pan dr Krzysztof  Biegun opowiedział, na czym polega wspólnota, czym jest swobodny przepływ ludzi i towarów oraz korzyści, jakie z tego tytułu płyną dla uczestników UE.

 

W części warsztatowej młodzież podzielona na 10 grup przygotowała plakaty prezentujące  wizję Unii Europejskiej w 2025 roku. Młodzi wskazali na korzyści, jakie Polkom i Polakom daje członkostwo naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej, jednakże wśród wizji UE można było zauważyć także negatywne scenariusze. Prace przygotowywało ponad 90 uczniów uczestniczący w spotkaniu z klasy: Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem wojskowym, II A Liceum Ogólnokształcącego z przysposobieniem policyjno-prawnym, II technikum mechanicznego z przysposobieniem pożarniczym oraz z klasy III technikum usług fryzjerskich.

 

Z relacji animatora Mateusza Koniecznego - "Jak będzie wyglądała Unia Europejska w przyszłości? - takie pytanie zadali sobie uczniowie w trakcie pracy warsztatowej. Młodzież w 12 grupach tworzyła plakaty, na których prezentowano wizję Europy w roku 2025. Jak myślicie, co wydarzy się za 8 lat? Opinie i zdania są podzielone. Dla niektórych UE będzie nadal się rozwijać i włączać kolejne państwa do Wspólnoty Europejskiej, w Polsce pojawi się euro, wszystkim będzie żyło się jeszcze lepiej. Według niektórych nastąpi zmiana granic pomiędzy krajami, niektóre z państw i grup narodowych umocnią swoją siłę, a Wielka Brytania opuści Wspólnotę. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się sami!"

 

 

Całość spotkanie odbywała się w bardzo przyjemnej atmosferze, uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu plakatów. Na zakończenie szkoła otrzymała Certyfikat Europejskiego Uniwersytetu Latającego od organizatorów spotkania.

 

relacja: Magdalena Cyfert, nauczycielka w ZSP nr 2 w Jarocinie

zdjęcia: Mateusz Konieczny

 

Relacja ze spotkania ukazała się także na stronie szkoły: