O europejskich wartościach rozmawialiśmy w Lubaczowie

 

 

W środę 17 maja Europejski Uniwersytet Latający odwiedził Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie. Ekspert prof. Marcin Szewczyk oraz animator Tomasz Racławski spotkali się z 50 uczniami, by rozmawiać o prawach podstawowych w Unii Europejskiej. Spotkanie rozpoczęli uczniowie przedstawiając wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety dotyczącej wiedzy uczniów o UE, przeprowadzonej w środowisku miejskim i wiejskim.

 

 

 

Podczas spotkania uczniowie przedstawili także prezentacje multimedialne, które opowiadały o projektach zrealizowanych w gminie przy wsparciu finansowym funduszy europejskich. Okazało się, że chociaż łatwo tego na co dzień nie zauważyć, fundusze europejskie bardzo wyraźnie obecne są w przestrzeni publicznej i są ważną przyczyną pozytywnych zmian zachodzących w ostatnich latach w Lubaczowie.

 

 

Tę część swoją obecnością uświetnił również pan Krzysztof Szpyt - Burmistrz Miasta Lubaczów. Burmistrz w wystąpieniu przedstawił swoją perspektywę - osoby znającej temat środków unijnych z codziennej praktyki. Bardzo mocno podkreślał jak ważne jest to źródło finansowania dla projektów poprawiających komfort życia w mieście oraz wskazywał konkretne przykłady zrealizowanych inwestycji.

 

Następnie inicjatywę przejęli przedstawiciele Europejskiego Uniwersytetu Latającego. Celem pierwszego ćwiczenia zrealizowanego przez animatora było wprowadzenie uczniów do tematu spotkania i mała rozgrzewka, by pobudzić pracę szarych komórek. Młodzi ludzie zostali zaproszeni do udziału w zmodyfikowanej na potrzeby spotkania wersji gry “wszyscy którzy”. W każdej rundzie animator wypowiadał zdanie i jeśli było ono prawdziwe w stosunku do danej osoby, musiała ona zmienić miejsce, które zajmowała.

 

Następnie zadaniem grupy było znaleźć połączenie między przedmiotem pytania, a działaniami i kompetencjami Unii Europejskiej. Należy też wspomnieć, że pytania cechowała różna trudność - od względnie łatwych, dotyczących podróży zagranicznych, aż po takie odrobinę bardziej skomplikowane; gdyż może nie być oczywiste co łączy jedzenie ryb i politykę prowadzoną przez instytucje europejskie.

Drugą część spotkania stanowił wykład ekspercki prowadzony przez profesora Marcina Szewczyka. Przedstawił on młodym ludziom kontekst historyczny i społeczny powstania Wspólnoty Europejskiej, idee przyświecające “ojcom założycielom” oraz ewolucję zjednoczonej Europy - od organizacji wyłącznie gospodarczej, nastawionej na handel węglem i stalą aż po jej dzisiejszy kształt, wyjątkową wspólnotę narodów. Wiele miejsca w dyskusji zajęła również kulturowa wyjątkowość Europy, rozumianej jako zespół wartości, które są dla nas - Europejczyków - ważne i którymi kierujemy się w swoich decyzjach.

 

Wyposażeni w taką wiedzę, uczniowie wzięli udział w ostatniej części spotkania - warsztacie prowadzonym przez animatora. Dotyczył on wolontariatu i tego jak podejmując działania non-profit możemy kształtować otaczającą nas rzeczywistość. Podzieleni na siedmioosobowe grupy, młodzi ludzie zaczęli pracę od zdiagnozowania problemów, które dostrzegają w swojej społeczności lokalnej - na poziomie klasy, szkoły, osiedla czy miasta. Następnie wspólnie wybrali jeden z nich, który uznali za najważniejszy i przygotowali plan projektu społecznego. Projekt ten miał za zadanie odpowiedzieć na zdiagnozowany problem i pomóc w jego rozwiązaniu.

 

Zwieńczeniem spotkania była prezentacja wypracowanych rezultatów w formule 60 sekundowego “elevator pitch”. Powstały takie projekty jak: “Otwórzmy się na przyrodę”, “Rozwój działalności kulturowej na terenie gminy Lubaczów”, “Odnowa starego parku w Lubaczowie”, “Pomoc bezdomnym zwierzętom”, “Pomoc zwierzętom” oraz “Powstanie nowoczesnej siłowni”. Autorzy tego ostatniego podjęli decyzję, że wypracowane rezultaty przedstawią burmistrzowi i zachęcą go do zbudowania nowoczesnej, zewnętrznej siłowni w mieście.

 

 

 

Uczestnicy wybrali również najlepszy ich zdaniem pomysł na projekt, a zwycięzcy otrzymali grę planszową “Gwiezdny Ekspres”. Kliknij na poniższy film i obejrzyj zwycięzców.

 

Informacja o spotkaniu ukazała się na stronie urzędu Miejskiego oraz w lokalnych mediach.

relacja: Tomasz Racławski

zdjęcia: Tomasz Racławski, Zenon Swatek

Typ Artykułu: