O prawach obywatelskich UE w Słodkowie

 

8 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie - tuż przed Dniem Europy - odbyło się spotkanie z Europejskim Uniwersytetem Latającym. Uczniowie poznawali bliżej swoje prawa w Unii Europejskiej oraz dyskutowali na temat wartości wiążących Wspólnotę.


W spotkaniu brali nie tylko uczniowie, ale także zaproszeni przez szkołę w Słodkowie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich, Szkoły Podstawowej w Cisewie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku.  Na spotkaniu obecny był także Wójt Gminy Turek – Karol Mikołajczyk.


Spotkanie rozpoczęło się od odegrania Hymnu Unii Europejskiej, następnie uczniowie przedstawili krótką prezentację dotyczącą działalności Szkolnego Klubu Europejskiego pt.  „Działania Szkolnego Koła Europejskiego” omawiającą  inicjatywy podejmowane przez Klub Europejski oraz udział szkoły w licznych projektach i konkursach o międzynarodowym charakterze.  Druga prezentacja dotyczyła wykorzystania środków unijnych w gminie. Prezentację  ”Środki  i fundusze unijne a nasza gmina w ostatnich 10 latach” wykonał i zaprezentował Jakub Mituta z klasy IIIC.

 

W trakcie wykładu prof. Marcin Szewczyk z opowiedział  o kształtowaniu się systemu ochrony praw człowieka i obywatela w Europie . Następnie młodzież animowana przez animatorkę EUL Antoninę Dębską miała szansę wykorzystać z zdobytą wiedzę w trakcie warsztatów. Zadaniem uczniów było wskazanie i zilustrowanie prawa zawartego w Karcie Praw Podstawowych, które ma dla nich szczególne znaczenie. Uczestnicy warsztatu często podkreślali, że najistotniejsza jest dla nich równość - wobec prawa kobiet i mężczyzn oraz poszanowanie innych kultur, religii i języków.

 

 

 

 

W drugiej części spotkania głos zabrał Wójt Gminy Turek Pan Karol Mikołajczyk , który uzupełnił wypowiedź uczniów na temat inwestycji obecnych oraz planów na przyszłość w Gminie Turek. Spotkanie zakończyło się uroczystym odtańczeniem belgijki przez uczennice szkoły w Słodkowie.

 

 

Relacja ze spotkania ukazała się także na Facebooku i stronie www szkoły.

 

a także ukazała się notatka o spotkaniu w lokalnej prasie iTurek.net

 

 

 

Relacja: Antonina Dębska

Zdjęcia: Antonina Dębska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie