O przyszłości młodych obywateli w WIcku

 

21 maja 2018 r. w Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wicku gościł  Europejski Uniwersytet Latający. W pięknej sali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku zebrało się ponad 60 uczniów i uczennic z II i III klas gimnazjalnych. Europejski Uniwersytet Latający reprezentowali: ekspert dr hab. Rafał Kuligowski i animator Mateusz Konieczny oraz koordynatorka projektu Magdalena Świderska. Celem spotkania było zainteresowanie uczniów i uczennic tematyką unijną oraz zwiększenie wiedzy młodzieży na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Spotkanie rozpoczął animator Mateusz Konieczny, który  opowiedział młodzieży, w jaki sposób uczestnictwo w międzynarodowych wymianach, szkoleniach i programach edukacyjnych (m.in. Erasmus+) przyczynia się do podniesienia kompetencji kluczowych na rynku pracy.


Następnie młodzież, pracując w sześciu grupach, zajęła się tworzeniem na plakatach i mapach myśli scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej w 2020 i 2023 roku. Obok licznych pozytywnych perspektyw pojawiło się kilka wątpliwości i pytań dotyczących możliwego podziału krajów członkowskich na biedne i bogate oraz pogłębiającego się kryzysu migracyjnego.

 

 

Podczas zajęć prowadzonych przez eksperta Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce  dr Rafała Kuligowskiego rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, jej problemach, tożsamości i dziedzictwie europejskim. Rozmowy o przyszłości unii Europejskiej skończyły się rozmową na temat przyszłości młodych ludzi w Polce i w Europie. Gimnazjaliści z Wicka podzielili się z gośćmi swoimi planami na przyszłość, ale także swoimi obawami.

 

 

 

Relacja i zdjęcia: Magdalena Świderska