Prawa człowieka - nasze prawa

 

 

Jak rozmawiać z młodzieżą o prawach człowieka? Jak odpowiadać na trudne pytania o przestrzeganie podstawowych praw i wolności? Jak skutecznie prowadzić edukację praw człowieka, tak by mobilizowała młodzież do działania na rzecz praw człowieka także poza społecznością szkolną? Polecamy materiały przygotowane dla Komisja Europejska w Polsce przez ekspertów. 

 

 

Materiały na temat praw człowieka zawierają treści związane z:

  • definiowaniem praw człowieka, ich klasyfikacją oraz generacjami,
  • międzynarodowymi systemami ochrony praw człowieka (wraz z ich krótką charakterystyką), ze szczególnym uwzględnieniem systemu Rady Europy,
  • ochroną praw wynikających z obywatelstwa UE – z uwzględnieniem jego genezy, katalogu praw oraz klasyfikacji mechanizmów dochodzenia roszczeń dostępnych dla obywateli Unii.

 

Materiały edukacyjne kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz trenerów i edukatorów, którzy na podstawie zaprezentowanych materiałów będą mogli prowadzić spotkania/szkolenia  w ramach opracowanych przez siebie projektów czy działań tematycznie powiązanych z proponowanymi zagadnieniami. Materiały mogą być też wykorzystywane przez pedagogów, pracowników młodzieżowych, liderów, wolontariuszy oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w działalność edukacyjną.

 

Do pobrania: 
Prawa człowieka – materiały edukacyjne
 

Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych niniejszą publikacją do korzystania  także z części trenerskiej, stanowiącej oddzielny suplement. W praktyce bowiem nauczyciele, podejmując ogromne wyzwanie, jakim jest edukacja młodych ludzi, stają się dla nich trenerami. Warto więc wykorzystać na lekcji, choć fragmentarycznie, scenariusze przeznaczone dla trenerów czy prezentacje multimedialne przygotowane dla nich.

Do pobrania: 
Suplement trenerski - Prawa człowieka
 

 

W ramach przygotowanych materiałów edukacyjnych zostały przez ekspertów przygotowane także materiały na dwa inne tematy:

Wokół dyskryminacji - edukacja antydyskryminacyjna, z uwzględnieniem mowy nienawiści.

Programy UE dla młodych - inicjatywy i programy UE adresowane do ludzi młodych, stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży.

Wszystkie materiały znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej w Polsce pod linkiem: https://ec.europa.eu/poland/services/publications_pl .

 

oprac. MaŚ