Program Erasmus+: kształtowanie przyszłości Europy

 

To, co w 1987 r. zaczęło działać jako program mobilności studentów, rozwinęło się od tamtego czasu i wzbogaca życie ponad 9 mln bezpośrednich uczestników programu i pośrednio wpływa na życie wielu innych ludzi. Z tego względu w 2014 r. połączono wiele programów w jeden i tak powstał program Erasmus+.


Ta platforma europejskiej i międzynarodowej mobilności i współpracy łączy osoby z różnych środowisk. Wyposaża je w umiejętności potrzebne do prowadzenia niezależnego i dającego satysfakcję życia, pomaga im odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i wzmacniać poczucie tożsamości europejskiej, która uzupełnia naszą tożsamość narodową, regionalną i lokalną.


Trzydziestolecie programu Erasmus zbiega się w czasie z inną ważną datą w procesie integracji europejskiej, a mianowicie z 60. rocznicą podpisania traktatu rzymskiego, który promuje osiąganie coraz ściślejszej unii w Europie. Obie rocznice symbolizują wspólny cel, jakim jest jednoczenie narodów Europy. Erasmus+ jest powszechnie uważany za najbardziej udany program UE. Jest to konkretny przykład pozytywnego oddziaływania integracji europejskiej i jego międzynarodowego zasięgu: w latach 2014–2016 wzbogacił on życie blisko 2 milionów ludzi w Europie i poza jej granicami.


W 2017 r. w całej Europie odbywać się będą liczne imprezy z okazji trzydziestolecia programu Erasmus i poprzedzających go programów. Na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim zorganizowanych zostanie wiele wydarzeń, konferencji, debat, dialogów, wystaw, forów itp.


Więcej o rocznicy i programie na stronie ERAZMUS+