Programy UE dla młodych

 

 

W materiałach dotyczących inicjatyw i programów UE adresowanych do ludzi młodych, stworzonych w celu wyrównania szans dla młodzieży uwzględniano zagadnienia dotyczące:

  • funkcjonowania programu Erasmus+ (wyselekcjonowane sektory i akcje w jego ramach),
  • wybrane inicjatywy UE (Gwarancje dla Młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, EU AidVolunteers, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców),
  • odbywania staży i możliwości rozpoczęcia kariery w instytucjach UE.

 

Materiały edukacyjne kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz trenerów i edukatorów, którzy na podstawie zaprezentowanych materiałów będą mogli prowadzić spotkania/szkolenia  w ramach opracowanych przez siebie projektów czy działań tematycznie powiązanych z proponowanymi zagadnieniami. Materiały mogą być też wykorzystywane przez pedagogów, pracowników młodzieżowych, liderów, wolontariuszy oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w działalność edukacyjną.

 

Do pobrania: 
Programy UE dla młodych – materiały edukacyjne
 

Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych niniejszą publikacją do korzystania  także z części trenerskiej, stanowiącej oddzielny suplement. W praktyce bowiem nauczyciele, podejmując ogromne wyzwanie, jakim jest edukacja młodych ludzi, stają się dla nich trenerami. Warto więc wykorzystać na lekcji, choć fragmentarycznie, scenariusze przeznaczone dla trenerów czy prezentacje multimedialne przygotowane dla nich.

Do pobrania: 
Suplement trenerski - Programy UE dla młodych

 

W ramach przygotowanych materiałów edukacyjnych zostały przez ekspertów przygotowane także materiały na dwa inne tematy:

  • Wokół dyskryminacji - edukacja antydyskryminacyjna, z uwzględnieniem mowy nienawiści.
  • Prawa Czlowieka  - edukacja o prawach człowieka, w tym także prawach obywateli Unii Europejskiej (UE),

Wszystkie materiały znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej w Polsce pod linkiem: https://ec.europa.eu/poland/services/publications_pl .

oprac. MaŚ