Scenariusze dla UE w Pszczynie

 

17 grudnia 2017 r. ponad 50 uczniów z klas II i III liceum z III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie wzięło udział w spotkaniu organizowanym w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego. Młodzież wspólnie z zaproszonymi gośćmi - profesorem Krzysztofem Krysienielem z Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie oraz Mateuszem Koniecznym – animatorem, trenerem i założycielem Manufaktury Przyszłości, rozmawiali na temat przyszłości Europy i Unii Europejskiej.

Na początku spotkania młodzież podzieliła się z zebranymi efektami przeprowadzonych przez siebie obserwacji i badań. Młodzi opowiedzieli o inwestycjach i projektach zrealizowanych na terenie Pszczyny dzięki wsparciu środków europejskich, a także przedstawili wywiady przeprowadzone z przedstawicielami władz samorządowych i Lokalnej Grupy Działania. Ponadto młodzież opowiedziała o programach (m.in. eTwinning, Sokrates, Erasmus), w których brali udział uczniowie i nauczyciele z III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie.

 

 

Profesor Krzysztof Krysieniel podzielił się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnych scenariuszy rozwoju Unii Europejskich w najbliższych latach.  Młodzi dowiedzieli się, jakie były przyczyny oraz jakie są i mogą być skutki Brexit’u. W trakcie prezentacji nie zebrało pytań dotyczących możliwości wprowadzenia Euro w Polsce, sytuacji na Bałkanach oraz włączaniu nowych krajów do Wspólnoty Europejskiej. W trakcie swojego wystąpienia animator Mateusz Konieczny opowiedział młodzieży o możliwościach, jakie młodym ludziom daje Unia Europejska. Animator podzielił się z uczniami refleksjami dotyczącymi wymian międzynarodowych, w których uczestniczył, a także opowiedział, jak najlepiej wykorzystać czas, studiując zagranicą. Sam w ramach programu Erasmus+ studiował na Freie Universitaet w Berlinie.

 

 

W części warsztatowej młodzież podzielona na osiem grup przygotowała plakaty prezentujące Unię Europejską w 2017 roku oraz wizję Unii Europejskiej w 2025 roku. Młodzi wskazali na korzyści, jakie Polkom i Polakom daje członkostwo naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej. Wskazywano m.in. możliwość swobodnego poruszania się po krajach UE, studia i projekty zagraniczne, fundusze europejskie na rozwój regionów. Wśród wizji UE można było zauważyć zarówno pozytywne jak i negatywne scenariusze. Wskazano m.in. dalsze rozszerzenie Wspólnoty o nowe kraje członkowskie, a także wystąpienie Wielkiej Brytanii i Polski z UE. Jak naprawdę będzie rozwijać się Wspólnota Europejska, tak naprawdę zależy od nas samych – obywateli Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

relacja: Mateusz Konieczny

zdjęcia: Mateusz Konieczny, III LO w Pszczynie