Ślady Europy - EUL w Jarosławiu

Prezentacje, warsztaty, wystawa fotograficzna uczniów szkoły oraz "europejski" pokaz mody, a wszystko w temacie europejskich śladów - tak przebiegło spotkanie Europejskiego Uniwersytetu Latającego w Zespole Szkół im. J. Słowackiego w Jarosławiu.

 

W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu  realizowanych jest wiele projektów z zakresu edukacji europejskiej. 3 października 2017 r. placówka włączyła się w przedsięwzięcie Europejskiego Uniwersytetu Latającego 2017, a tym samym  znalazła się wśród 15 szkół w całej Polsce, w których ten projekt został  zrealizowany. W ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i zespołem ekspertów Team Europe uczniowie  VI LO z innowacją psychologia i pedagogika, którzy realizują program wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, wzięli udział w  kolejnej lekcji europejskiej, której tematem były ,,Prawa podstawowe w UE”.

Rolę eksperta podczas spotkania pełnił prof. Marcin Szewczyk  -  doktor habilitowany nauk społecznych i nauk humanistycznych, zaś animatora Tomasz Racławski - wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polski przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów  na tematy związane z praktycznym wymiarem  członkostwa Polski w UE. 

Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez uczniów pod tytułem “Ślad Unii Europejskiej w mojej szkole”. Przybliżyła ona nie tylko to, jak fundusze europejskie wykorzystywane są w ZSLiT, ale również historię samej wspólnoty i najważniejsze informacje jej dotyczące.

 

Następnie przyszedł czas na ćwiczenie rozgrzewające, prowadzone przez animatora. Jego celem było uświadomienie uczestnikom spotkania, w jak wielu, pozornie niezwiązanych obszarach naszego życia, obecna jest Unia Europejska. Została tu wykorzystana zmodyfikowana gra “wszyscy którzy”. W kolejnych rundach animator zadawał pytanie, jak na przykład “czy kiedykolwiek jedliście ryby?”, a wszyscy uczestnicy, którzy chcieli odpowiedzieć “tak”, musieli zmienić miejsce siedzenia. Następnie prowadzący wspólnie z uczestnikami szukali związków między działalnością Unii Europejskiej a poruszoną w pytaniu kwestią. W przypadku pytania o ryby była to wspólna polityka rybołówstwa, funkcjonująca na terenie Unii Europejskiej. Dla osób podejmujących się odpowiedzi, przewidziane były słodkie nagrody.

 

To ćwiczenie rozgrzewające było tylko wstępem do wykładu przeprowadzonego przez profesora Marcina Szewczyka. Wychodząc od genezy powstania wspólnoty europejskiej, przybliżył on uczestnikom spotkania jak ważną rolę pod względem gospodarczym, ekonomicznym, społecznym i geopolitycznym pełni w dzisiejszym świecie Unia Europejska. Ekspert, zastanawiając się nad rolą praw człowieka i wspólną dla nas - Europejczyków - hierarchią wartości, zapraszał do dyskusji obecną na sali młodzież, by wspólnie poszukiwać odpowiedzi na te pytania i konstruować wnioski. Profesor Szewczyk rozwiał mit bezosobowej, autorytarnie podejmującej decyzje “Brukseli”, mówiąc że tam też pracują ludzie, a co więcej każdy z nas może znaleźć tam zatrudnienie. Podkreślone zostało znaczenie swobód przysługujących obywatelom Unii Europejskiej i wynikających z tego faktu nie tylko korzyści, ale również obowiązków spoczywających na każdym z nas.

 

Wyposażona w taką porcję wiedzy młodzież, mogła przystąpić do ostatniej części spotkania, a więc warsztatów z animatorem. Poświęcone były one praktycznemu spojrzeniu na Kartę Praw Podstawowych. Uczestnicy podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy, w których najpierw zapoznawali się z treścią Karty Praw Podstawowych, a następnie w dyskusji wspólnie wybierali 3 najważniejsze ich zdaniem artykuły. Następnie przygotowywali ich ilustrację w formie plakatu. Gdy zadanie zostało ukończone, przyszedł czas na prezentacje prac. Tu uczniowie wykazali się dużą dojrzałością spojrzenia, mądrze uzasadniali swoje zdanie i wyjaśniali, dlaczego zdecydowali się na każdy z artykułów. Szczególnie wielokrotnie podkreślali jak istotną kwestią jest równość i równe traktowanie każdego człowieka, bez względu na płeć, wiek czy kolor skóry.

 


Spotkanie edukacyjne, któremu towarzyszyła przyjazna, ciepła i twórcza atmosfera szczególnie podczas finałowych prezentacji, zakończył pokaz mody przygotowany przez uczennice technikum przemysłu mody, pamiątkowe zdjęcia wykonali zaś uczniowie z technikum w zawodzie fototechnik.


Uczniowie technikum fotografii przygotowali również wystawę fotograficzną ,,Ślad Unii Europejskiej w mojej Małej Ojczyźnie”, która towarzyszyła temu wydarzeniu.


Lekcja z Europejskim Uniwersytetem Latającym odbyła się w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu – placówce, której dyrektor Pani Elżbieta Tkacz od kilku lat udostępnia ten piękny obiekt dla ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Społeczność Słowaka, życzy zespołowi EUL  kolejnych  inicjatyw i satysfakcji z  efektów  realizowanych projektów i zadań, które służą nie tylko młodym ludziom ale również całej społeczności.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i pedagogów spotkanie było niezwykle profesjonalne i przebiegło w wyjątkowo ciepłej i serdecznej atmosferze. Podkreślić należy duży wkład samych uczniów w przygotowanie programu. Odpowiedzialnymi za organizację spotkania edukacyjnego byli uczniowie: Karolina Wasieczko (2 TPM), Mateusz Moszyński  (3 TI), Wiktoria Szubart (2 LOP), Franczeska Buksa (2 LOP), Patryk Midura  (3 TI) i Bartłomiej Gdyk (3 TI).

 

tekst: Tomasz Racławski, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu

zdjęcia w tekście: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. J. Słowackiego w Jarosławiu

zdjęcia w galerii: Tomasz Racławski