Smak europejskich muffinek w Radomsku

 

24 listopada 2017 r. przedstawiciele Europejskiego Uniwersytetu Latającego odwiedzili Szkołę Podstawową nr 7 w Radomsku, aby wspólnie z uczniami klas 2 i 3 gimnazjum porozmawiać na temat Unii i świata, a także przyszłości Wspólnoty Europejskiej. Spotkanie poprowadzili Aleksandra Saczuk oraz Mateusz Konieczny.  We wspólnej dyskusji przy pysznych europejskich muffinkach udział wzięło blisko 60 uczniów, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

.

 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją uczniów działających w szkolnym klubie europejskim „Młodzież dla Europy”. Warto podkreślić, że przez ostatnie 10 lat klub zorganizował kilkadziesiąt akcji i projektów o tematyce europejskiej, społecznej i obywatelskiej. Młodzież z dumą opowiadała o organizowanych debatach (m.in. „Wolontariat europejski pierwszym krokiem do kariery zawodowej”, „Warto iść śladami lidera”, „Przekonaj mnie”), tygodniach europejskich, udziale w paradzie Schumana czy uczestnictwie w powiatowych konkursach wiedzy o Unii Europejskiej.

 

Aleksandra Saczuk w trakcie swojego wystąpienia przyjrzała się Unii Europejskiej z trzech perspektyw – ekonomicznej, politycznej i gospodarczej. Ekspertka porównała Wspólnotę Europejską do światowych potęg handlowych, a także wytłumaczyła zebranym, dlaczego UE jest największym dostarczycielem pomocy rozwojowej.

 

Tuż po wystąpieniu ekspertki młodzież, pracując w sześciu grupach, zajęła się tworzeniem scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej. Jak będzie wyglądać Wspólnota Europejska w 2025 roku? Uczniowie opracowali plakaty i mapy myśli, na których zapisali, że w ciągu najbliższych 8 lat m.in. nastąpi unowocześnienie i modernizacja państw członkowskich, zwiększy się tolerancja i świadomość społeczna, poziom życia  w krajach UE będzie podobny. Zapisano również, że w najbliższych latach do Wspólnoty Europejskiej zostaną włączone nowe kraje członkowskie. Obok licznych pozytywnych perspektyw pojawiło się kilka wątpliwości i pytań dotyczących możliwego podziału krajów członkowskich na biedne i bogate oraz pogłębiającego się kryzysu migracyjnego.

 

 

Na zakończenie Mateusz Konieczny w trakcie swojej prezentacji opowiedział młodzieży, w jaki sposób uczestnictwo w międzynarodowych wymianach, szkoleniach i programach edukacyjnych (m.in. Erasmus+) przyczynia się do podniesienia kompetencji kluczowych na rynku pracy.

 

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Na pewno na długo zapamiętamy smak europejskich muffinek przygotowanych przez młodzież. Młodzieży z SKE "Młodzież dla Europy" oraz jego opiekunowi panu Tomaszowi Mazurowi dziękujemy za profesjonalne przygotowanie spotkania i serdeczne przyjęcie naszego EUL Team-u w Radomsku.

 

relacja: Mateusz Konieczny

zdjęcia: Mateusz Konieczny, Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku

 

Informacja o spotkaniu ukazała się na stronie Szkolnego Klubu Europejskiego.

Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy" istnieje od 2007 r., podejmuje różnorodne akcje i działania o charakterze proeuropejskim i prospołecznym. Obecnie skupia około 50 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku. 

 

A także w lokalnych mediach: