Startujemy z EUL-em!

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w IV edycji programu Europejski Uniwersytet Latający. Europejski Uniwersytet Latający 2017 to IV edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Realizowana jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W poprzednich trzech edycjach w akcji uczestniczyło 47 szkół. Od marca br. odwiedzimy kolejne szkoły, by pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

 

DLACZEGO TO ROBIMY?

Celem "Europejskiego Uniwersytetu Latającego" jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Poprzez praktyczne lekcje europejskie chcemy pokazać uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego  życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.

 

JAK WYGLĄDA NASZA EUROPEJSKA LEKCJA?

W każdej lekcji uczestniczy Ekspert/Ekspertka z TeamEurope, którego/której zadaniem jest merytoryczna prezentacja konkretnego, wybranego przez szkołę tematu związanego z Unią Europejską, a także Animator/Animatorka, który opowie o wpływie Unii na jej codzienne wybory, prywatne i zawodowe oraz poprowadzi w sposób interaktywny część spotkania.

Przed spotkaniem zachęcamy szkoły, by przygotowały uczniów i uczennice do udziału w EUL (np. poprzez lekturę polecanych materiałów, zorganizowanie happeningu, wystawy plakatowej itp.).

Każde spotkanie prowadzone jest w sposób aktywny, z udziałem nie tylko Eksperta i Animatora, ale także uczniów i uczennic. W trakcie spotkania uczniowie/szkoła mogą zaprezentować swoje działania związane z poruszaną tematyką. Zachęcamy do jak największej kreatywności!

Po spotkaniu uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

W dniu spotkania szkołę mogą odwiedzić też przedstawiciele punktu Europe Direct - nie biorą oni czynnego udziału w spotkaniu, ale przed i po spotkaniu chętnie odpowiedzą na pytania uczniów i nauczycieli oraz poinformują o swoich działaniach w regionie.

Szkoły otrzymają od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i CEO pakiet edukacyjny (dla szkoły) oraz publikacje dla uczestników spotkania.

 

DO KOGO KIERUJEMY AKCJĘ?

EUL to akcja edukacyjna skierowana jest do 15 szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, które do 1 marca 2017 zgłoszą swój udział poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

O wyborze szkoły decydują: kolejność zgłoszenia oraz opis działania, które szkoła podejmie, aby przygotować uczniów do lekcji.

W spotkaniach mogą uczestniczyć także zaproszeni przez szkołę przedstawiciele lokalnej społeczności (władze samorządowe, rodzice, przedstawiciele lokalnych NGO-sów).

ZASADY WSPÓŁPRACY
Szkoła, która zdecyduje zgłosić swój udział musi spełnić następujące warunki:
  • być szkołą z miejscowości do 50 tys. mieszkańców,
  • zadeklarować udział co najmniej 50 uczestników (uczniowie i uczennice szkoły, goście)
  • zadeklarować techniczną organizację przedsięwzięcia (uczestnicy, sala, nagłośnienie),
  • zadeklarować merytoryczne przygotowanie uczniów do udziału w lekcji (np. wykorzystując propozycje organizatorów lub inicjując własne działania)
  • zadeklarować podjęcie działań promocyjnych w lokalnych mediach, na stronie szkoły i stronie CEO  (przed i po spotkaniu): przygotowanie komunikatu o spotkaniu i przesłanie go do loklanych mediów, opracowanie relacji (opis + zdjęcia) ze spotkania i przekazanie go do CEO oraz opublikowanie na stronie szkoły.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego traktujemy jako akceptację tych warunków (są one uwzględnione w Regulaminie akcji).

 

oprac. Magdalena Świderska