Teoretycznie i praktycznie w Ostrzeszowie

 

Co łączy Unię Europejską i połów ryb? Czy warto wyjechać do pracy za granicę? Jak duża jest gospodarka Unii? Między innymi na te pytania szukali odpowiedzi uczniowie trzech Ostrzeszowskich szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 1. Okazja ku temu była doskonała, ponieważ na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROFUN w ZS nr 1 swój kolejny przystanek miał Europejski Uniwersytet Latający. Spotkanie dotyczące Wspólnego Rynku w UE odbyło się 14 grudnia i przeprowadzone zostało przez dr Krzysztofa Bieguna z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz animatora CEO Tomasza Racławskiego.

 

 

W pierwszej części odbyła się prezentacja lokalnego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct. Uczniowie mogli dowiedzieć się kiedy kontakt z punktem może im pomóc, w jakich sprawach się do niego zwracać oraz na jaki charakter pomocy mogą liczyć. Ponadto przedstawione zostały inicjatywy podejmowane przez tę instytucję. Szczególnie podkreślona została różnorodność beneficjentów oraz odmienny charakter każdego z kilkunastu działań.

 

 

Następnie przyszedł czas na wprowadzenie uczestników we właściwy temat spotkania. Zadanie to należało do animatora, który zaprosił uczniów do wzięcia udziału w specjalnie zaadaptowanej wersji gry “wszyscy którzy”. W każdej rundzie na zadane przez prowadzącego pytanie, osoby dla których dane stwierdzenie było prawdziwe, zmieniały zajmowane miejsce. Co ważne, każde pytanie związane było ze skutkami obecności Polski w Unii i po zakończeniu rundy uczestnicy wspólnie z animatorem szukali tych połączeń. Było to więc ćwiczenie rozbudzające nie tylko kości, ale w też szare komórki.

 

 

Tak zrealizowany wstęp pozwolił młodym ludziom z uwagą i zainteresowaniem uczestniczyć w kolejnej części spotkania, czyli eksperckim wykładzie dr Krzysztofa Bieguna. Opowiedział on o genezie utworzenia strefy wolnego handlu w UE oraz wykorzystując praktyczne przykłady przedstawił korzyści płynące z przyjęcia takich rozwiązań. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda proces tworzenia regulacji oraz w jakich sprawach instytucje unijne podejmują interwencje. Wreszcie te wydawałoby się odległe zagadnienia ekspert przełożył na codzienne sytuacje, z którymi spotyka się każdy z nas. Dzięki temu wykład był jeszcze lepiej zrozumiały dla uczniów.

 

 

Na zakończenie przyszedł czas, by pozwolić wypowiedzieć się samym uczestnikom i poznać ich sposób patrzenia na zagadnienia związane ze wspólnym rynkiem. Uczniowie w grupach wypisywali na otrzymanych kartkach najważniejsze według nich korzyści płynące z istnienia czterech swobód wspólnego rynku w Unii Europejskiej. Następnie wypracowane efekty prezentowali na forum ogólnym. W swoich wystąpieniach doceniali oni przede wszystkim możliwość łatwego przemieszczania się w ramach Strefy Schengen oraz podjęcia pracy w dowolnym kraju wspólnoty. Pojawiały się również głosy sygnalizujące chęć uczestnictwa w europejskich projektach wymian i staży, ale podkreślające jednocześnie niewystarczający system uzyskiwania informacji o tego typu możliwościach.

 

tekst i zdjęcia: Tomasz Racławski

 

Krótkie relacje ze spotkania ukazały się także na stronach szkół uczestniczących w spotkaniu:

Relacja na stronie Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie

Relacja na stronie Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie