UE i reszta świata w Chełmnie

Dla trasy Europejskiego Uniwersytetu Latającego 23 listopada oznaczał przystanek w Chełmnie. Na specjalną misję przybliżenia uczniom ZSO nr 1 w Chełmnie zagadnienia „Unia Europejska i reszta świata” wysłani zostali ekspertka – prof. dr hab. Maria Ewa Szatlach oraz animator Tomasz Racławski.

Długą podróż wynagrodziło ciepłe i serdeczne przywitanie delegacji przez nauczycieli i uczniów szkoły. Dodatkowo, spotkaniu klimat dodawała odnowiona, zabytkowa aula szkoły. Dyskusja o Unii Europejskiej rozpoczęła się od prezentacji pod tytułem „Metamorfoza naszej szkoły dzięki środkom unijnym” przygotowanej przez uczniów. Zaprezentowano najważniejsze projekty zrealizowane przez placówkę w ostatnich latach dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich.

 

 

Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w zabawie „wszyscy którzy”. W każdej rundzie animator podawał stwierdzenie, a osoby wobec których było ono prawdziwe, musiały zmienić zajmowane miejsce. Były to pozornie banalne zdania jak „jechałem kiedyś autostradą”, bądź „jadłem ryby”. Ich związki z Unią Europejską zostały następnie w trakcie podsumowania rozszyfrowane przez uczniów.

Wreszcie przyszedł czas na wykład ekspercki pani prof. dr hab. Marii Szatlach dotyczący relacji Unii Europejskiej ze „światem zewnętrznym”. Pani profesor przybliżyła zagadnienia związane z polityką zagraniczną Unii Europejskiej, historię stosunków bilateralnych między UE a najważniejszymi światowymi potęgami oraz innymi organizacjami ponadpaństwowymi. Omówione zostały działania militarne wspólnoty europejskiej, najważniejsze misje wojskowe i wskazany został ich pokojowy i stabilizacyjny charakter. Ekspertka pokazała ponadto jak wspomniane działania Unii Europejskiej łączą się z odpowiadającymi im decyzjami zawierającymi się w poszczególnych traktatach. Była to dla uczniów doskonała okazja do powtórki wiedzy o genezie i historii powstania wspólnoty europejskiej. Młodzi ludzie dowiedzieli się również jakie szanse i możliwości dają skierowane do nich programy wspólnotowe, w tym Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

 

Wyposażeni w wiedzę ekspercką uczniowie, mogli przystąpić do części warsztatowej. Bazowała ona właśnie na idei wolontariatu jako jednego z priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe lata. Zmienianie świata warto jednak zacząć od swojego środowiska lokalnego, stąd ćwiczenie polegało na zdiagnozowaniu najważniejszych potrzeb społeczności lokalnej Chełmna, a następnie zaproponowaniu praktycznego działania, projektu mogącego odpowiedzieć na dostrzeżoną potrzebę. Wyniki swoich prac młodzi ludzie zapisywali w formie specjalnej tabeli na dużych kartkach. Poza wskazaniem nazwy i celu działania, znalazło się też miejsce na opisanie grupy docelowej, partnerów projektu a nawet naszkicowanie logotypu.

 

 

 

Na zakończenie spotkania grupy przestawiły wyniki swoich prac. Okazało się, że młodzi ludzie dostrzegają różnorodne problemy swojej społeczności lokalnej i są w stanie zaproponować konkretne projekty pozwalające je rozwiązać – od stworzenia monitoringu w bardziej niebezpiecznych miejscach, po utworzenie klubu młodzieżowego, dającego młodym szansę zwalczenia panującej często w mieście nudy. Być może efekty tych prac już niedługo będziemy mogli zobaczyć w samym Chełmnie!

 

 

 

relacja i zdjęcia: Tomasz Racławski