WESOŁO I MERYTORYCZNIE

 

30 października 2019 roku uczniowie klas VII i VIII Szkołya Podstawowej im Bronisława Tokaja w Nieporęcie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Szkołę (przez p. Iwoną Bartosiewicz) we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Latającym na temat Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni przez SP w Nieporęcie uczniowie klasy 1 B z Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym wraz z wychowawcą panią Marzeną Mudą. 

 

"Unia Europejska to rzeczywistość mojego dnia codziennego. Co chwilę słyszę o jakimś nowym prawie europejskim, o jakiejś nowej aferze między Polską a Brukselą, Unia obecna jest w Internecie (RODO, ACTA2) i w jakości proszku do prania. Unia zajmuje się kredytem na mieszkanie naszych rodziców, a ja, jej młody obywatel, nie znam rzeczywistości innej niż ta unijna".

 

To jest właśnie zadanie-wyzwanie, przed którym stanęli prowadzący spotkanie w szkole w Nieporęcie: jak rozmawiać o problemach współczesnej Unii Europejskiej i naszej, nieporęckiej i polskiej w niej obecności. Rozmawialiśmy z młodymi obywatelami UE o prawach podstawowych oraz o tym czym Unia Europejska jest, naszym wspólnym domem, domem 514 milionów współobywateli oraz 28 państw.

 

 

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały efekty prac uczniów Szkoły. Uczniowie pokazali przygotowaną przez nich prezentację dotyczącą Unii Europejskiej w lokalnym środowisku oraz zaprezentowali działalności szkoły w tej dziedzinie. Młodzież podzieliła się także z nami swoimi wnioskami ze spaceru badawczego oraz badania opinii mieszkańców dotyczącej UE i jej wpływu na ich życie oraz środowisko lokalne. Obecny na spotkaniu przedstawiciel UG Nieporęt, specjalista od funduszy unijnych, opowiedział o wpływie UE na środowisko lokalne ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży pokazując inwestycje lub inne zmiany gospodarcze i społeczne w środowisku lokalnym.

 

 

 

Następnie animator EUL wspierany merytorycznym komentarzem eksperta przeprowadził z uczniami interaktywne ćwiczenie wprowadzające słuchaczy do tematu przewodniego –„Ja i Unia”. Animator opowiedział także o własnych doświadczeniach zawodowych i osobistych w kontekście obywatelstwa UE – m.in. o udziale w międzynarodowych wymianach uczniowskich oraz studenckich i wyjazdach edukacyjnych, wolontariacie europejskim, studiach za granicą. 

 

 

Dalsza część spotkania to kolejne ćwiczenia interkatywne. Uczniowie pracując w grupach pod opieką animatora EUL, przedstawiali na plakatach za pomocą symboli wybrane przez siebie prawo. Młodzież świetnie poradziła sobie z tym zadaniem. W swoich pracach  przedstawiła  m.in. prawo do wolności, do życia, do równości, do nauki. Ta część spotkania zakończyła się prezentacją wypracowanych wniosków na forum publiczności oraz krótką dyskusją przeprowadzoną przez eksperta. 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele PIEED-Warszawa, którzy zorganizowali stoisko z publikacjami, gadżetami oraz konkursami, a także opowiedzieli czym są i czym zajmują się lokalne Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct. 

 

 

Warsztaty podsumowano sesją pytań i odpowiedzi oraz dyskusją z uczestnikami. Młodzież świetnie się bawiła ucząc i uczyła bawiąc przy pracy animatora Tomka Racławskiego oraz rozmowie z ekspertem Piotrem Maciejem Kaczyńskim, członkiem zespołu Team Europe. Przymiotniki, które po wszystkim spłynęły ze szkoły, a użyte na określenie wydarzenia to „świetnie”, „rewelacyjnie”, „życzliwie”, „interesująco”. Dwie godziny minęły nam i młodym obywatelom jak z palca strzelił. Każdy chciał więcej, ale dzwonek na obiad przerwał jakże udane spotkanie.

 

 

Zdjęcia: Tomasz Racławski 

Oprac. Magdalena Świderska