Wokół dyskryminacji - materiały edukacyjne

 

 

Pracujesz z dziećmi i młodzieżą? Chcesz porozmawiać ze swoimi podopiecznymi o dyskryminacji, mowie nienawiści, jednak nie czujesz się ekspertem w tej dziedzinie? A może brak Ci inspiracji? Polecamy materiały przygotowane dla Komisja Europejska w Polsce przez ekspertów w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej. 

 

 

Materiały dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej obejmują następujące zagadnienia:

  • podstawy uprzedzeń i stereotypów – omawiamy tu kluczowe dla tematu pojęcia i mechanizmy, wskazujemy źródła uprzedzeń i metody ich przezwyciężania,
  • mowę nienawiści i przemoc rówieśniczą motywowaną mową nienawiści – definiujemy tu pojęcie mowy nienawiści oraz pojęcia pokrewne. Opisujemy sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom, wskazujemy akty prawne istotne dla zwalczania mowy nienawiści oraz organizacje pozarządowe działające w tym obszarze,
  • dyskryminację – wyjaśniamy pojęcie, wskazujemy akty prawne zakazujące dyskryminacji na poziomie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego,
  • masowe naruszenia praw człowieka – omawiamy w tej części zjawisko najcięższych przejawów dyskryminacji, a mianowicie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, czystek etnicznych.

 

Materiały edukacyjne kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Trenerów i edukatorów, którzy na podstawie zaprezentowanych materiałów będą mogli prowadzić spotkania/szkolenia  w ramach opracowanych przez siebie projektów czy działań tematycznie powiązanych z proponowanymi zagadnieniami. Materiały mogą być też wykorzystywane przez pedagogów, pracowników młodzieżowych, liderów, wolontariuszy oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w działalność edukacyjną.

 

Do pobrania: 
Wokół dyskryminacji – materiały edukacyjne
 

Zachęcamy także wszystkich zainteresowanych niniejszą publikacją do korzystania  także z części trenerskiej, stanowiącej oddzielny suplement. W praktyce bowiem nauczyciele, podejmując ogromne wyzwanie, jakim jest edukacja młodych ludzi, stają się dla nich trenerami. Warto więc wykorzystać na lekcji, choć fragmentarycznie, scenariusze przeznaczone dla trenerów czy prezentacje multimedialne przygotowane dla nich.

Do pobrania: 
Suplement trenerski - Wokół dyskryminacji
 

W ramach przygotowanych materiałów edukacyjnych zostały przez ekspertów przygotowane także materiały na dwa inne tematy:

  • Prawa Czlowieka  - edukacja o prawach człowieka, w tym także prawach obywateli Unii Europejskiej (UE), 
  • Programy UE dla młodych - inicjatywy i programy UE adresowane do ludzi młodych, stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży.

Wszystkie materiały znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej w Polsce pod linkiem: https://ec.europa.eu/poland/services/publications_pl .

oprac.MaŚ

oprac. MaŚ