Z energią o miejscu UE w świecie w Wapnie

 

Tegoroczną trasę Europejskiego Uniwersytetu Latającego zamknęło spotkanie w Zespole Szkół w Wapnie. Odbyło się ono 8 grudnia i poświęcone było zagadnieniu miejsca Unii Europejskiej w świecie. Z blisko 60 uczniami spotkała się ekspertka - prof dr hab. Maria Ewa Szatlach oraz animator Tomasz Racławski.

Trudno wyobrazić sobie lepszy finał trasy programu niż spotkanie tak wypełnione energią i chęcią do działania ze strony jego uczestników. Zaangażowanie młodych ludzi, gotowość do dialogu, zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi wręcz zaskoczyła prowadzących - a nie było to pierwsze spotkanie, które prowadzili.

 

Na początku uczniowie przedstawili autorską prezentację poświęconą wykorzystaniu w ich gminie funduszy europejskich. Skupili się na przedstawieniu dwóch projektów. Pierwszym z nich była budowa hali sportowej. Tu młodzi ludzie omówili nie tylko stronę techniczną, ale wskazali również realną wartość dodaną, którą przynosi ta inwestycja społeczności lokalnej oraz zadania realizowane dzięki jej powstaniu. Drugim omówionym działaniem było stworzenie lokalnej drogi. W tym przypadku również szeroko omówiono generowane dzięki jej powstaniu korzyści.

Następnie inicjatywę przejął animator, który zaprosił wszystkich do ćwiczenia rozgrzewającego. Jego celem było przełamanie lodów, a od strony bardziej merytorycznej - pokazanie uczniom w jak wielu dziedzinach życia codziennego obecna jest wspólnota europejska. Wykorzystana została gra “wszyscy którzy”. Po każdej sentencji podanej przez animatora, osoby wobec których była ona prawdziwa, zmieniały miejsce siedzenia. Zabawa bardzo się spodobała i uczniowie nie tylko chętnie przemieszczali się, ale szukali również związków między Unią Europejską, a na przykład jeżdżeniem autostradami lub jedzeniem ryb.

 

Uczestnicy zaznajomieni już z tematem, mogli wysłuchać wykładu ekspertki. Profesor Szatlach skupiła się na przedstawieniu praktycznego wymiaru stosunków dyplomatycznych Unii Europejskich z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Wskazała uczniom na wyjątkowość charakteru Wspólnoty Europejskiej i pokazała realne korzyści, które mogą dzięki temu czerpać. Opowiedziała również o szansach, które młodym ludziom stwarza Unia Europejska, w tym o programie Europejski Korpus Solidarności.

 

Ostatnią część spotkania stanowił warsztat prowadzony przez animatora. Uczniowie pracowali podzieleni na  5-8 osobowe grupy. Najpierw zastanawiali się w nich nad problemami, które dostrzegają w swoim najbliższym otoczeniu klasy bądź szkoły. Następnie spośród wszystkich wypisanych problemów wybrali jeden, który uznali za najistotniejszy i który najbardziej chcieliby rozwiązać. Kolejnym krokiem było stworzenie planu miniprojektu odpowiadającego na zdiagnozowaną potrzebę. Ten miniplan zawierał takie elementy jak sama potrzeba, adresaci działania, główni partnerzy, ale również jego nazwa i logo. Ostatnim etapem była prezentacja efektów prac na forum całej grupy.

 

Wszystkie zespoły wykazały się dużym zaangażowaniem i chociaż w niektórych przypadkach diagnozowały podobne problemy, to jednak jako receptę proponowały inne rozwiązania. Młodzi ludzie wspólnie zebrali wiele praktycznych pomysłów, które teraz, przy pomocy nauczycieli, mają szansę wcielić w życie.

 

 

relacja i zdjęcia: Tomasz Racławski