Z EUL na Mazury

 

Europejski Uniwersytet Latający dotarł na Mazury! To tam - w dwóch szkołach: Zespole Szkół Licealnych w Morągu oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesalu, odbyły się kolejne lekcje europejskie. Oba spotkania poprowadził ekspert TeamEurope Piotr Kaczyński oraz trener-animator Tomasz Racławski.

 

O przyszłości UE w Morągu.

Spotkanie w Zespole Szkół Licealnych w Morągu odbyło się 21 listopada 2018 r., a jego tematem była przyszłość Unii Europejskiej. Lekcja podzielona została na dwie części. W pierwszej z nich, uczniowie wzięli udział w dyskusji z ekspertem na temat szans i zagrożeń, które czekają wspólnotę europejską w nadchodzących latach. Rozmowa dotyczyła między innymi wyzwania Brexitu i jego wpływu na sytuację społeczno-ekonomiczną Polski. Ekspert przedstawił też perspektywy naszego kraju związane ze wstąpieniem do strefy euro.

Druga część spotkania została przeprowadzona przez animatora w formule warsztatowej. Samą pracę poprzedziło kilka gier - „energizerów”, urozmaicających spotkanie i wzmacniających koncentrację. Uczniowie pracowali w grupach, w których przygotowywali plakaty, przedstawiające ich wizję przyszłości wspólnoty europejskiej. Mogli przy tym wykorzystać dowolną formę wyrazu - mapę myśli, ilustrację czy schemat. Gotowe prace każda z grup zaprezentowała przed wszystkimi uczestnikami, opowiadając szerzej o ich przewidywaniach co do przyszłości Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

O prawach obywateli UE w Biesalu.

Spotkanie w Biesalu odbyło się następnego dnia. Tym razem tematem były prawa podstawowe w Unii Europejskiej. Chociaż prowadzący byli ci sami, zmieniła się formuła spotkania. Tym razem lekcję rozpoczął animator, zapraszając uczniów do wspólnego ćwiczenia. Uczestnicy otrzymali tekst Karty Praw Podstawowych i ich zadaniem było wybranie w grupach 3 najważniejszych - ich zdaniem - artykułów. Następnie grupy stworzyły plakaty ilustrujące treść każdego z nich, a swoje prace przedstawiły na forum klasy.

Te plakaty posłużyły jako podstawa do zrealizowania drugiej części spotkania, prowadzonej przez eksperta. Piotr Kaczyński omówił każdy z punktów wybranych przez uczniów, wskazując jego praktyczne zastosowania i wpływ na różne dziedziny życia. Uczniowie mogli w szczegółach dowiedzieć się między innymi co oznacza prawo do nauki, równość kobiet i mężczyzn czy zakaz pracy przymusowej.

Spotkanie przebiegło w wyjątkowo miłej i serdecznej atmosferze, ponieważ uczniowie wraz z opiekunami przygotowali dodatkowo prezentację przedstawiającą inwestycje zrealizowane w ich szkole ze środków europejskich, specjalną wystawę plakatów o tematyce europejskiej i słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Racławski