07 Czerwca 2018

Młodzież w Radziejowie zastanawiała się  nad przyszłością Uni Europejskiej oraz przyszłością Polski w ramach wspólnoty europejskiej.

24 Maja 2018

Różnorodne scenariusze przyszłości Europy powstały podczas spotkania z młodzieżą z I LO w Działdowie.

 

24 Maja 2018

Od rozpadu po większą integrację - takie wizje przyszłej wsplnej Europy powstały w Szkole Podstawowej w Grucznie.

23 Maja 2018

Podczas warsztatów w Dąbrowicach uczniowie przygotowywali plakaty, na których zilustrowali najbliższe im prawo gwarantowane przez Kartę Praw Podstawowych.

22 Maja 2018

Nad przyszłością UE i nad swoją w niej przyszłością zastanawiali się gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w Wicku.

Strony