24 Maja 2018

Różnorodne scenariusze przyszłości Europy powstały podczas spotkania z młodzieżą z I LO w Działdowie.

 

24 Maja 2018

Od rozpadu po większą integrację - takie wizje przyszłej wsplnej Europy powstały w Szkole Podstawowej w Grucznie.

23 Maja 2018

Podczas warsztatów w Dąbrowicach uczniowie przygotowywali plakaty, na których zilustrowali najbliższe im prawo gwarantowane przez Kartę Praw Podstawowych.

22 Maja 2018

Nad przyszłością UE i nad swoją w niej przyszłością zastanawiali się gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w Wicku.

18 Maja 2018

Odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach, gdzie EUL team rozmawiał z uczniami na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.

Strony